Opgebroken logo

Bert Dirrix: één jaar Spoor­bouwmeester

Als spoorsector staan we voor de taak om ons blijvend in te zetten op integraliteit, samenhang en kwaliteit in alle stationsprojecten en programma’s. De NSP’s bijvoorbeeld illustreren op prachtige wijze de vormgevingsambities van het Spoorbeeld en staan daarmee voor een nieuw elan voor de toekomstige stationsopgaven. De kwaliteit schuilt niet alleen in de architectuur en het interieur maar vooral ook in de wijze waarop station, stad, spoor en omgeving elkaar versterken. Juist door het slim verknopen van belangen, visies en opgaven ontstaan nieuwe vitale plekken: van Utrecht, Delft, Breda en Arnhem tot Rotterdam, Den Haag en Amsterdam Centraal. Dat alles doen we door samen te werken en te verbinden, en door ons als Bureau Spoor­bouwmeester sterk te maken voor duurzame transformatie van locaties, aanpak en ideeën.

Nu veel van de grotere stationsprojecten hun voltooiing naderen, dienen zich interessante, nieuwe opgaven aan. Sommige zijn zo groot dat we ze zouden kunnen bestempelen als een nieuwe generatie Sleutelprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de (middel)grote stations in provinciehoofdsteden en een veelheid aan kleinere stationslocaties. Als Spoor­bouwmeester beschouw ik het als mijn taak om ook hier vol in te zetten op integraliteit, samenhang en kwaliteit. Vaak zal het dan gaan om maatwerk. Denk dan bijvoorbeeld aan de duurzame transformatie van stationslocaties in steden als Zwolle en Groningen. En denk ook aan de herbestemming van ons rijke spoorerfgoed: van groot tot klein.

Het mooie is dat we hierbij volop kunnen profiteren van de lessen die we de afgelopen jaren geleerd hebben binnen de NSP. Daar leerden we hoe we losse programma’s kunnen koppelen; hoe we opgaven op verschillende schaalniveaus kunnen verknopen en hoe het beter, duurzamer en budget bewuster gerealiseerd kan worden. Ik zie er naar uit om ook in mijn tweede jaar als Spoor­bouwmeester verder samen te werken met onze spoorpartners ProRail en NS, maar ook met de diverse nieuwe partners die overal in Nederland initiatief tonen bij de (her)ontwikkeling van stationslocaties: dan gaat het bijvoorbeeld om lokale en provinciale overheden.

Ik ben er van overtuigd dat we met elkaar kunnen samenwerken aan een nieuwe serie betekenisvolle en vooral ook vitale plekken: integraal van aard, in samenhang met de omgeving, hoogwaardig van kwaliteit en duurzaam in ontwerp, bouw en gebruik.

Ik wens iedereen een mooi en gezond 2016.

Bert Dirrix
Spoorbouwmeester