Opgebroken logo

11 mei VHS Symposium: 3 Spoor­bouwmeesters op een rij

Cees Douma (foto: Hein Otto Karenfotografie)
Rob Steenhuis
Niels Greif
Bert Dirrix

Na het succes van het symposium spoorbouwmeesterschap voor post-actieve leden in november vorig jaar, organiseert de VHS op veler verzoek een tweede symposium, nu voor de actieve leden.

Al sinds halverwege de vorige eeuw kent de spoorsector de Spoor­bouwmeester. Het huidige Bureau Spoor­bouwmeester bestaat echter pas sinds 2001 en werd opgericht op initiatief van de directies van NS en ProRail. De functie van het bureau: onafhankelijk adviseren over vormgevingsopgaven binnen de spoorsector. Het werkgebied bestrijkt in principe alle projecten waar de beleving van het spoor een rol speelt: van stations, het interieur op stations tot het station in zijn omgeving en de inpassing van het spoor in het landschap. De Spoor­bouwmeester is verantwoordelijk voor het Spoorbeeld; het samenhangende beleid op diverse schaalniveaus voor ontwerpopgaven binnen het spoor.

Cees Douma
De VHS heeft drie Spoor­bouwmeesters uitgenodigd. Allereerst is dat Cees Douma. Hij kwam in 1960 als architect bij de NS in dienst. Vervolgens leidde hij vele jaren de afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Vormgeving. Door zijn inzet en visie ontstond vanaf 1976 al een breder bouwmeesterschap belast met de visuele presentatie van het bedrijf. In 1990 werd zijn functie onder invloed van reorganisaties hergewaardeerd tot Bouwmeester NS. Deze functie bekleedde hij tot hij de NS verliet in 1996.

Rob Steenhuis - Niels Greif
De eerste Spoor­bouwmeester van Bureau Spoor­bouwmeester is Rob Steenhuis. Onder hem werd het Spoorbeeld opgezet en hij stond aan de wieg van de integrale benadering van de Nieuwe Sleutelprojecten: de zes grootschalige ontwikkelingsplannen voor de stations Amsterdam Zuidas, Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de koppeling van deze stations aan het Europese Hogesnelheidsnet. In verband met persoonlijke omstandigheden wordt Rob Steenhuis vervangen door Niels Greif. Greif werkte van 1970 tot 1999 als industrieel ontwerper en adviseur bij NS. Vanaf 2000 werken hij en een aantal andere collega's nauw samen met Rob Steenhuis aan de ontwikkeling van Spoorbeeld. Sinds zijn pensioen in 2011 wordt hij nog regelmatig door NS, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester ingehuurd voor advies.

Bert Dirrix
Tenslotte spreekt de huidige Spoor­bouwmeester: Bert Dirrix, eind vorig jaar nog verkozen tot Architect van het jaar 2015. Bert Dirrix is opgeleid als architect en stedenbouwkundig ontwerper aan de TU Eindhoven. Samen met Paul Diederen is hij directeur van diederendirrix architecten. Bekende projecten zijn Vertigo, faculteit bouwkunde TU/e, de Witte Dame en de campus Internationale School Eindhoven. Hij was verder onder meer lid van het Kwaliteitsteam Rijnboog Arnhem, had zitting in het Supervisieteam Strijp R, en was 10 jaar lang supervisor van het Stationsgebied Utrecht. Bert Dirrix zal tijdens zijn lezing een heldere uiteenzetting geven over de huidige stand van zaken bij Bureau Spoor­bouwmeester en wat in zijn ogen de toekomst zal brengen.

Homme Heringa, oud-adviseur Ruimtelijke context Bureau Spoor­bouwmeester treedt ook ditmaal weer op als gespreksleider.

Wie, wat, waar, wanneer & aanmelden
Sprekers:
• Cees Douma (Spoorbouwmeester 1990-1996)
• Niels Greif (adviseur industrieel ontwerp en kunst, Greif vervangt Rob Steenhuis (Spoorbouwmeester 2000-2005))
• Bert Dirrix (huidige Spoor­bouwmeester)
• Gespreksleider: Homme Heringa, oud-adviseur Ruimtelijke context Bureau Spoor­bouwmeester

Woensdag 11 mei 2016 in de van Nieuweroordzaal, Inktpot Prorail, Moreelsepark 3, Utrecht
16.30 uur: Zaal open
17.00 uur: Symposium en discussie
18.30 uur: Borrel

Aanmelden
Altijd al benieuwd naar de architectuur en ontwikkeling van stations en hun omgeving? Er is nog plek! Je kunt je voor deze bijeenkomst nog aanmelden via secretariaat@vhsonline.nl